Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Elektrycznej
Instytut Metrologii Elektrycznej

ostatnia aktualizacja:
13-02-2008

webmaster

Komitet Naukowy

VIII KONFERENCJA – SZKOŁA
ELEKTROTECHNIKA – PRĄDY NIESINUSOIDALNE
EPN 2006
Łagów, 19-21 czerwca 2006


KOMITET NAUKOWY

Honorowy przewodniczący
prof. dr inż. Henryk Tunia

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Leszek Frąckowiak

Sekretarz
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Leszek Czarnecki
dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. PŚ
dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. AGH
dr hab. inż. Marek Hartman, prof. AM
prof. dr hab. inż. Andrzej Horodecki
prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalski
prof. dr inż. Mariusz Klytta
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
prof. dr hab. inż. Marian Pasko
prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz
dr hab. inż. Maciej Tondos, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Igor U. Żeżelenko