Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Elektrycznej
Instytut Metrologii Elektrycznej

ostatnia aktualizacja:
13-02-2008

webmaster

Zaproszenie

VIII KONFERENCJA – SZKOŁA
ELEKTROTECHNIKA – PRĄDY NIESINUSOIDALNE
EPN 2006
Łagów, 19-21 czerwca 2006

Zaproszenie
do udziału w Konferencji - Szkole
EPN 2006

Konferencja - Szkoła “Elektrotechnika – Prądy Niesinusoidalne” jest miejscem spotkania teoretyków i praktyków zajmujących się wytwarzaniem, przesyłaniem, przekształcaniem, pomiarem i użytkowaniem energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów (teoretycznych, technicznych i ekonomicznych) wynikających z obecności sygnałów odkształconych w sieciach elektroenergetycznych.
 

Główne obszary tematyczne,
wokół których powinny koncentrować się zgłaszane referaty, to
:

-

Teoria prądów niesinusoidalnych,

-

Jakość energii i pomiary przebiegów odkształconych,

-

Układy energoelektroniczne do przekształcania i poprawy jakości energii,

-

Kompatybilność elektromagnetyczna.

TERMINARZ ORGANIZACYJNY

31 stycznia 2006
zgłoszenie udziału, zgłoszenie streszczeń referatów

15 lutego 2006
informacja o wstępnej akceptacji referatu

30 kwietnia 2006
ostateczny termin nadsyłania zgłoszonych referatów

15 maja 2006
informacja o akceptacji referatu

31 maja 2006
ostateczny termin nadsyłania opłaty

19 czerwca 2006
początek konferencji

 

Wszystkie referaty, które uzyskają pozytywną kwalifikację będą publikowane
 w Przeglądzie Elektrotechnicznym.
 

Elektroniczną wersję Zaproszenia do udziału w Konferencji – Szkole EPN 2006
 można pobrać
Tutaj

 

ENEA S.A.
LUMEL S.A. OBR METROL Zielona Góra
Institute of Electrical and Electronics Engineers